Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie

Robíme maximum pre ochranu Vašich dát

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k prístupu k nim a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

Pre prácu s osobnými údajmi spĺňame zákon č. č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, ktorý zásadne ovplyvnil práva a povinnosti tých, ktorým osobné údaje patria, aj tých, ktorí s nimi pracujú. Na to, aby sme vašu objednávku doručili priamo vám, prípadne s vami mohli komunikovať, potrebujeme poznať niektoré údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Ak ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu ). Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom týchto osobných údajov.

Uvedené údaje ukladáme do databázy, takže pri ďalšom nákupe už nemusíte vypĺňať celý registračný formulár znovu – stačí, keď zadáte vaše prístupové meno a heslo. Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich tretej strane. Výnimkou je iba kuriérska služba (DPD), ktorá s každou zásielkou dostáva z dôvodu doručenia zásielky vašu adresu. Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy.

Aj keď naša spoločnosť nemôže na 100% zaručiť, že nikdy nedôjde k neoprávnenému prístupu, môžete sa spoľahnúť, že do maximálnej možnej miery dbáme o zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov a o zabránenie neoprávnenému prístupu k nim.

Chránime Vaše dáta a ďakujeme za Vašu dôveru.

Obchodný tím The Candy Store