Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode „candystore.sk“ môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
Predávajúci: Instinkt s.r.o., Landererova 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51982251, DIČ: 2120860489, IČ DPH: SK2120860489. Spoločnosť je zapísaná OR BA I, oddiel Sro, vložka: 131861/B
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu candystore.sk

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.candystore.sk
Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode www.candystore.sk​
Tovar si môžete objednať aj e-mailom na adrese: info@candystore.sk

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefónne číslo a e-mail
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

3. PLATOBNÉ, DODACIE PODMIENKY A CENY

Tovar doručujeme po celej Slovenskej republike prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Tovar je doručený do 2 pracovných dní od expedície z nášho skladu v prípade, že tovar máme na sklade. O dodaní objednávky Vás bude kuriér vopred informovať prostredníctvom SMS, pričom je možné dohodnúť sa na čase, ktorý Vám najlepšie vyhovuje.

 • Kuriér DPD – bankovým prevodom 4,50 €
 • Kuriér DPD – GoPay 4,50 €
 • Kuriér DPD – platba na dobierku 5,90 €

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky – poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

4. REKLAMÁCIA TOVARU

Ako postupovať pri reklamácii?

V prípade, že nám tovar budete chcieť vrátiť, najprv nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@candystore.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 723 158. Vo všetkých prípadoch prosím uveďte Vaše číslo objednávky a na aké meno bol tovar objednaný. V prípade, že tovar dorazil poškodený, je potrebné škody zaznamenať a fotografie zaslať predajcovi. Bez riadnej dokumentácie nebude môcť byť zákazníkovi reklamácia uznaná.

5. NEWSLETTER A MARKETINGOVÉ AKCIE

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien, marketingových akcií a ich podmienok
 • Produkty v marketingových akciách a newslettri sú k dispozícii v limitovanom množstve a predávajúci si vyhradzuje právo marketingovú akciu kedykoľvek ukončiť