Podmienky vrátenia peňazí

Podmienky vrátenia peňazí

V prípade tovaru kúpeného prostredníctvom internetového obchodu má kupujúci – nepodnikateľ – fyzická osoba podľa zákona č. 102/2014 právo do 14 dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu. V prípade potravín je to 7 dní.

a. Oneskorené dodanie

Pokiaľ k oneskorenému dodaniu dôjde z týchto dôvodov:

  • havária vozidla prepravcu z krajiny pôvodu
  • havária vozidla dopravcu v rámci regiónu
  • zložité klimatické a poveternostné podmienky (sneh a pod.),

nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorenie dodania tovaru, avšak ak k oneskorenému dodaniu dôjde z dôvodu zlej organizácie logistiky, nesie predávajúci zodpovednosť za meškanie a v prípade opakujúceho sa prípadu ponúkne kupujúcemu kompenzáciu.

b. Chýbajúci tovar

Predávajúci uprednostňuje dodržanie termínu dodávky pred kompletným vykrytím objednávky. Z tohto dôvodu môže vo výnimočných prípadoch dôjsť ku čiastočnému alebo i celému nepokrytiu objednávky v rámci niektorých položiek z dôvodu nepokrytia objednávky výrobcom. Kupujúci bude vždy na skutočnosť o nepokrytí objednávky upozornený prostredníctvom e-mailu. V prípade, že zákazník zaplatí plnú sumu za objednávku a pri doručení sa zistí, že objednávka nie je kompletná, bude zákazníkovi vrátená čiastka za chýbajúci tovar prostredníctvom bankového prevodu.

c. Chybný tovar

Vzhľadom k charakteru potravinárskeho tovaru sa kupujúcemu odporúča doručený tovar senzoricky a kvalitatívne posúdiť na mieste. Pokiaľ tovar z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje (iné množstvo, iné balenie, iný výrobok než objednaný, iná kvalita, iný dátum exspirácie ….), je povinný o tom bezodkladne informovať zodpovedného zástupcu predávajúceho. V prípade vrátenia tovaru je nutné spísať reklamačný list s uvedením všetkých zistených skutočností. Na základe uznaného reklamačného listu bude kupujúcemu vrátená celá suma reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar musí byť zabalený do vhodného prepravného obalu, pretože predajca neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii?

V prípade, že nám tovar budete chcieť vrátiť, najprv nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@candystore.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 723 158. Vo všetkých prípadoch prosím uveďte Vaše číslo objednávky a na aké meno bol tovar objednaný. V prípade, že tovar dorazil poškodený, je potrebné škody zaznamenať a fotografie zaslať predajcovi. Bez riadnej dokumentácie nebude môcť byť zákazníkovi reklamácia uznaná.